Høstresultat

Høstresultat pr. år

År                                                 2012       2013       2014       2015        2016

                                                       kg.           kg.          kg.          kg.           ltr.

Grønne druer:

Solaris                                         1342         891       2948       1785         1145

Orion                                                               31           27                          198

Gewurztraminer                                                         118          33             23

Johanitter                                                                                                       73

Røde druer:                                                                                              1132

Rondo                                             220         215         713         887

Bolero                                               14           13           20           80

Carbernet Cortis                            120          47          324        365

Leon Milot                                                       93            36          84

Diverse til rosè:                                                           195       116           460

Ialt                                                 1696       1290        4381      3350        3031